Stig Ove Voll

Den musikalske horisont (og dalstroka innafor)

Om det å vokse

Jeg er en nysgjerrig kar. Såpass nysgjerrig er jeg, at jeg liker å utfordre meg selv på mange områder. Det er grunnlaget for denne bloggen, hvor jeg i en alder av snart 38 år utfordrer min snevre musikalske horisont.

For jeg innrømmer det: Min musikalske horisont er temmelig snever, tatt i betraktning alt det som produseres av musikk ute i verden. Som så mange andre, kjenner jeg selvsagt til veldig mange artister, band, album, låter, genre og alt dette – men det er rom for mer, tenker jeg ofte.

Spesielt i de tilfeller hvor kollegaer, venner eller andre begynner å diskutere emnet, merker jeg at horisonten godt kunne vært utvidet i en slik grad at jeg kunne delta i samtalen. Ikke slik å forstå at jeg skal ta mål av meg å besitte kunnskaper om alt til faget henhørende, men det kan heller ikke skade å kunne litt mer enn jeg allerede gjør. Dessuten er jeg ganske sikker på at jeg i løpet av prosessen vil finne mye jeg liker.

Og det er nettopp dette som gjør fremtiden spennende: Å finne noe man liker, men som man ikke visste om på forhånd. Kanskje finner jeg noe som får meg til å vokse som menneske.

Derfor skal jeg skrive litt om akkurat den prosessen. Om det å lytte, om å søke etter en mening, om å vokse litt.

I tiden fremover skal jeg altså skrive litt om mine nye musikalske oppdagelser. Og jeg skal gå grundig til verks, så derfor vil det ta tid.

Men så tar det da også tid å vokse.

2014/04/08 Artikler